چرا بعد یه مدت اینجوری میشه؟

تاریخ ارسال : 1400/07/03

بعد از گذشت یه مدتی از شروع یه کاری، دیگه اون انرژی اول رو نداریم، چرا؟

وقتی در مسیر یادگیری یه فیلد جدید قرار میگیریم و هنوز در ابتدای راه هستیم انرژی زیادی واسه شروع داریم: "بریم بترکونیم" یا "هیچی نمیتونه جلوی منو بگیره" و... ولی چی میشه که بعد از مدتی پنچر میشیم و به هدفمون شک میکنیم، انرژی مون افت میکنه؟

به نظرم دلیلش اینه که زیادی نگاهمون به دور دست هاست و از پیشرفت های ریز درشت توی مسیر غافل شدیم، میشه با هدف گذاری های کوتاه مدت و مثلا هفتگی از این عارضه تا حدود زیادی پیشگیری کرد.